Aktuální termín: 24.9. 2019, Tábor

Základy investování a vliv ekonomických cyklů na investice

  • Dozvíte se, jak fungují dlouhé ekonomické cykly a jak ovlivňují, jestli se vašim investicím daří nebo ne
  • V které fázi ekonomického cyklu jsme a co lze čekat od akcií, dluhopisů, nemovitostí a drahých kovů
  • Jak se ochránit proti problémům v ekonomice
  • Jak si díky znalosti ekonomických cyklů můžete tvořit svůj vlastní osobní cyklus bohatství 
0
lidí
už ví, jak si vytvořit svůj cyklus bohatství. Přidáte se k nim?