Investování do drahých kovů: ANO nebo NE?

V tomto článku vám ukážu proč jsem se rozhodla do zlatých a stříbrných investic vstoupit a držet je ve svém majetku. Má smysl investovat do zlata a stříbra? Je to investice nebo spekulace? Můžu od zlata a stříbra čekat nějaký výnos?

 

Je to pořád dokola…

Když se podíváte z velkého nadhledu a za dlouhé časové období na vývoj situace na trzích, zjistíte, že se opakuje jedna věc.

Investiční kapitál na trzích se přesouvá od cenných papírů ke drahým kovům (obecně komoditám) a zase zpět a tento cyklus se opakuje pořád dokola. Je to vlastně takové velké kyvadlo.

Dobře to vidíme na grafu poměrového ukazatele DOW GOLD (to je modrá křivka v grafu). Tenhle poměrový ukazatel vlastně vyjadřuje cenu akcií ve zlatě (a naopak cenu zlata v akciích). Říká mi, za kolik trojských uncí zlata si koupím akciový index Dow Jones.
Index Dow Jones je jeden z nejstarších akciových indexů a obsahuje akcie 30 největších a nejvíce obchodovaných akcií v USA. Najdete v něm např. Visa, Coca Cola, Apple, Walt Disney, IBM, Microsoft, Nike nebo JP Morgan).
Takhle sám o sobě vám ten graf teď ani nic nepoví. Vím, vypadá nudně…  O kus níž jsem ho  pro vás trochu vylepšila, aby se vám lépe četlo to, co je v něm k vidění …

Přesuny bohatství od cenných papírů ke zlatu…

Zelená čára je střední hodnota tzv. medián, tedy situace kdy akcie měřené cenou zlata nejsou ani levné ani drahé. A platí to i opačně zlato není v poměru k akcií ani levné ani drahé.
Všimněte si, že se střídá období, kde se kupní síla, tedy kapitál na trzích, přelévá do akcií (tedy do papírových aktiv) a pak se zase přesouvá do zlata (drahých kovů).
Tyhle přesuny kapitálu mají určité zákonitosti a velmi zjednodušeně je jejich hybatelem stav dluhů v ekonomice a výše úrokových sazeb.

Jeden extrém, druhý extrém…

Jednou za čas se vytvoří nerovnováha, při které je příliš mnoho kapitálu koncetrováno v akciích, aniž by ve skutečnosti v těchto společnostech taková hodnota byla.
Dá se říci, že jejich cena je spekulativně nafouknuta přílišným zájmem investorů a vzniká nadhodnocení.
A protože všechno nakonec směřuje k určité rovnováze, toto nadhodnocení, extrém, je vyrovnán přesunem kupní síly do drahých kovů…. a tam se počase opět vytvoří další nerovnováha a extrém.

My jsme teď, v srpnu 2019, na úrovni Dow Gold 17,24 … tedy za 17, 24 zlatých uncí si koupíte koš s 30 akciemi indexu Dow Jones.

Připomínám, že medián je 5,9 zlatých uncí za akciový index.

Co mi to říká?
Říká mi to, že akcie Dow Jones indexu měřeno kupní sílou zlata jsou nadhodnocené a zlato podhodnocené. A dál mi graf říká, že poslední maximum na straně akcií bylo v roce 1999 (téměř 42 ucí na akciový index) a momentálně jsme na cestě směrem k drahým kovům, tedy, že s velkou pravděpodobností se kupní síla v průběhu příštích let začne nalévat do drahých kovů. 

A to je ten klíčový princip…

Buď můžete dobíhat hasnoucí trend na akciích a chytat poslední zbytky výnosů s poměrně velkým rizikem propadu a nebo můžete v klidu a pohodě nakoupit drahé kovy a počkat, až se jejich kupní síla zvýší.
A až se tak stane, můžete s takto nabytým kapitálem nakoupit vhodné akcie nebo jiné papírové investice za nižší ceny a rozmnožit svůj majetek.
To je princip cyklů bohatství.
To je důvod, proč mi dává smysl nakupovat teď drahé kovy.

===============================
Přemýšlíte, že je na čase začít investovat, ale momentální situace vám přijde nepřehledná nebo příliš riziková? Přijďte se podívat z nadhledu na to, jak fungují ekonomické cykly, v jaké fázi těchto cyklů právě jsme a jaký potenciál mají v této situaci nemovitosti, akcie, dluhopisy a drahé kovy.
Pomáhám klientům tvořit strategické rezervy do zlata a stříbra a využívat přirozené cyklicity ekonomiky tak, aby jejich se jejich majetku dařilo v každém ekonomickém scénáři. Dnes v mém majetku zlato a stříbro tvoří významnou část a jsem dobře připravena na nadcházející období ekonomické nepohody. Vím zároveň, že zlato a stříbro čeká velmi pravděpodobně růst jejich kupní síly a jsem připravená tuto příležitost využít.